dimarts, 6 de setembre del 2011

Arquitecte tècnic


 Arquitecte tècnic i Enginyer d'edificació col·legiat del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona amb àmplia experiència en el sector.

Els oferim els serveis següents entre d'altres:

-Inspecció Tècnica d'Edificis - ITE
-Projectes de Rehabilitació
-Tramitació de Llicències d'obra
-Projectes de Reforma, façanes, zones comuns, locals comercials
-Cèdules d'habitabilitat
-Llicències d'Obertura de locals
-Gestió de projecte i pressupostos per realitzar una obra
-Coordinacions de seguretat i salut
-Certificat de solidesa
-Plans de seguretat


Estem disposats a treballar o col·laborar amb Administradors de Finques, Estudis d'Arquitectura o enginyeries, Clients particulars, o empreses que ho necessitin.

Per més informació visita la web: http://www.smarquitectura.es