dijous, 21 de febrer del 2013

La Cèdula d'habitabilitat


 
La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
 
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
 
La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.
Aquest document va dirigit a les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.
La cèdula té una vigència de 15 anys


 

Normativa aplicable a les cèdules

Si necessiteu obtenir una cèdula us heu de posar en contacte amb un tècnic que haurà de realitzar el Certificat d'habitabilitat, sense el quan no podreu obtenir la cèdula.
Per a visitar el web de la Generalitat Tramitació per sol·licitar la cèdula


Per a més informació podeu trucar al 628 31 41 81 o visitar el web: http://www.smarquitectura.es