dimarts, 6 de setembre del 2011

ITE - Inspecció Tècnica d' Edificis

La ITE és una inspecció tècnica obligatòria per als edificis plurifamiliars segons el Decret 187/2010. Aquesta estableix un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis de més de 45 anys i obliga a realitzar una inspecció per un tècnic competent: Informe d'Inspecció Tècnica

L'Administració emetrà el Certificat d'Aptitud segons si es detecten deficiències o no, el resultat serà Apte o No Apte. Aquest Certificat d'Aptitud s'ha de renovar cada 10 anys amb el mateix procediment.

Els Terminis màxims per passar la inspecció tècnica (ITE) obligatòria i obtenir el Certificat d'Aptitud favorable en edificis és:

Antiguitat de l'edifici:

Antiguitat de l’edifici
segons any de construcció
Termini màxim per obtenir Certificat d’Aptitud “Apte”

Anteriors a 1930
Fins el 31 de desembre 2012
Del 1931 al 1950
Fins el 31 de desembre 2013
Del 1951 al 1960
Fins el 31 de desembre 2014
Del 1961 al 1970
Fins el 31 de desembre 2015
A partir del 1971
Fins el 31 de desembre de l’any que compleixi 45 anys l’edifici


PROCEDIMENT PER REALITZAR ITE

  1. Contactar amb un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic)
  2. Aportació de dades de l'edifici i concretar data de la inspecció del tècnic
  3. Inspecció de l'edifici i qualificació de l'estat general
  4. Segons l'estat de l'edifici, si té deficiències o no, es podrà sol·licitar a l'Administració el Certificat d'Aptitud. Si l'edifici té deficiències greus o molt greus, s'exigirà la seva correcció mitjançant les obres necessàries per poder obtenir el Certificat d'Aptitud.

Es recomana contactar amb un tècnic i iniciar els tràmits el més aviat possible, ja que aquests poden allargar-se en cas de requerir correccions i cal vigilar els terminis màxims (veure quadre).


PREUS

Variaran en funció de les dimensions de l'edifici a inspeccionar, del número d'habitatges o locals.
Per a qualsevol dubte contactin amb nosaltres, els farem pressupost sense compromís.

Per més informació truca al 628 31 41 81 o visita la web: http://www.smarquitectura.esLINKS D'INTERÈS

Pots informar-te'n a:  Inspecció Tècnica dels edificis. Generalitat de Catalunya

Normativa: Normativa sobre Inspecció tècnica d'edificis